skip to Main Content

Regiebehandelaar

Je regiebehandelaar (RB) speelt een belangrijke rol in je behandeling: dit is de reisleider die samen met jou de routeplanner maakt bij de start, in de vorm van een behandelplan. Ook bij belangrijke beslismomenten is je RB degene die meekijkt of je behandelplan nog aansluit of dat er afslagen genomen moeten worden. Bij multidisciplinaire behandeling zorgt je RB ervoor dat er voldoende afstemming is binnen het behandelteam en iedereen de juiste koers met jou vaart. Ook is je RB het eerste aanspreekpunt bij vragen of verzoeken tussendoor, vanuit jou of anderen om jou heen.

Medebehandelaar

Medebehandelaren voeren vaak een groot deel van de behandeling uit, zoals dat is afgesproken in je behandelplan. Zij lopen daarvoor elke afspraak een stukje met je op, op het zorgpad waar jij op dat moment loopt. Medebehandelaren kunnen psychologen zijn, vaktherapeuten of andere disciplines die van meerwaarde zijn bij het bereiken van jouw doelen.

Coordinerend behandelaar

Het kan zijn dat jouw RB een van de betrokken medebehandelaren aanwijst als coördinerend behandelaar (CB). Deze kan dan de RB ondersteunen bij het coördineren van jouw proces, zodat je samen vlot bij kunt sturen wanneer je van koers dreigt te raken. Een CB is vaak iemand die wat nauwer betrokken is bij jouw behandeling, en goed zicht heeft op hoe dit verloopt. Het kan ook zijn dat je samen afspreekt dat je CB eerste aanspreekpunt is bij vragen over je proces, in plaats van je RB. De afspraken over die taakverdeling leg je vast in je behandelplan.

Psychiater

Soms is het nodig of wenselijk dat we een psychiater betrekken bij jouw proces. Bijvoorbeeld omdat iemand graag medicatie wil slikken, bestaande medicatie opnieuw wil instellen of omdat er andere medische of psychiatrische vraagstukken liggen. Mocht je een wens hebben op dit gebied dan kan je een verzoek voor een afspraak bij de psychiater neerleggen bij je RB.

Secretariaat

Het secretariaat regelt veel achter de schermen qua praktische zaken, en zorgt dat jouw reis zo soepel mogelijk verloopt. Je zal vooral contact hebben over planning of andere praktische regelzaken. Het secretariaat plant jouw behandelafspraken, op de manier zoals jij dat hebt afgesproken met je regiebehandelaar en zoals dit in je behandelplan is vastgelegd. Verzoeken voor wijzigingen van deze afspraken dien je altijd in bij je RB, en lopen niet via het secretariaat.

Dieren

Vanuit Centrum Buitengewoon is ervaringsgericht werken een belangrijk speerpunt. We onderscheiden ons onder andere in het werkveld doordat wij reguliere behandelmethoden combineren met een ervaringsgerichte benadering met paarden, of andere dieren. Wanneer het past binnen jouw behandelplan, kan het dus zijn dat je op je reis een of meerdere van de dieren gaat ontmoeten.

 

Back To Top