skip to Main Content

Oplossingsgerichte behandeling

Bij deze behandeling ligt de focus op jou als mens, op je veerkracht en de belangrijke waarden in jouw leven. De aandacht ligt dus niet op de klachten en gezondheidsproblemen, maar juist op hoe je toch een waardevol leven kunt leiden binnen de grenzen van je mogelijkheden, ondanks de gezondheidsproblemen en/of eventuele nare gebeurtenissen uit het verleden. De aandacht ligt dus niet op de klachten en gezondheidsproblemen, maar juist op hoe je toch een waardevol leven kunt leiden binnen de grenzen van je mogelijkheden, ondanks de gezondheidsproblemen en/of eventuele nare gebeurtenissen uit het verleden.

ACT
ACT is een vorm van gedragstherapie. Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. ACT kan je helpen deze gevoelens te verminderen.
ACT behandeling komt erop neer dat je niet langer tegen de negatieve gevoelens vecht, maar ze accepteert en ermee leert leven. De energie die je daardoor over hebt, kan je besteden aan zaken die je bewust belangrijk vindt. Denk hierbij aan een bal die je onder water duwt: hoe harder en dieper onder water, hoe sneller de bal weer boven komt drijven. ACT helpt je om uit het gevecht te stappen.

Vat van Zelfwaardering
Een andere methodiek waar wij mee werken voor het bouwen aan gezonde vaardigheden is het Vat van Zelfwaardering. Bijna alle behandelaren bij Buitengewoon zijn opgeleid in dit model. Dit is een psychologisch model voor gedragsverandering, dat je helpt om met meer aandacht te kijken naar wat goed gaat en daaraan te bouwen. Dit draagt bij aan meer tevredenheid met jezelf, waardoor het beter lukt om je leven richting te geven op een manier die past bij je innerlijke waarden. Het model gaat er vanuit dat het vermogen om je eigen problemen op te lossen afhankelijk is van de hoeveelheid zelfwaardering.

Deze behandelvorm is licht, constructief, toekomstgericht en concreet. Het Vat van Zelfwaardering wordt onder andere succesvol ingezet voor het verbeteren van relaties, bijvoorbeeld met je partner en je kinderen. In het algemeen draagt een positievere relatie met jezelf bij aan constructiever omgang met stress en tegenslag en aan meer verbinding met mensen om je heen.

Back To Top