skip to Main Content

Over Centrum Buitengewoon

1 september 2022: aanmelding open! Kijk voor actuele wachttijden en aanmelden onder aanmelden.

Centrum Buitengewoon is een bijzondere GGZ instelling in Wapenveld, midden in de natuur. Wij zijn gespecialiseerd in traumabehandeling, en geven met name veel intensieve ambulante traumabehandeling in de vorm van dagbehandeling. Hierover kan je verder lezen op deze pagina. Wij bouwen de behandeling van andere psychische problematiek steeds meer af, zodat we meer ruimte hebben om mensen met hardnekkige traumaklachten optimaal verder te helpen. Centrum Buitengewoon is een erkende GGZ instelling waarin voornamelijk Specialistische GGZ wordt aangeboden.

Binnen ons team werken verschillende disciplines. Naast psychologen en een psychotherapeut zijn er een psychiater, een Verpleegkundig Specialist, een adem- en ontspanningstherapeut en diverse vaktherapeuten (psychomotore- beeldend- en dramatherapeuten). Met dit zeer ervaren team bieden wij buitengewoon doeltreffende hulpverlening, met een stevige wetenschappelijke basis en de blik op vernieuwing.

De naam Buitengewoon staat niet alleen voor ‘buiten het gewone durven stappen’, maar ook voor ‘buiten heel gewoon vinden’. Wij werken veel buiten, of halen waar dat niet kan het buitengevoel naar binnen. Ook zetten wij soms binnen de wetenschappelijk onderbouwde interventies (zoals CGT en EMDR) paarden in binnen onze behandelingen. Daarom is onze thuisbasis gevestigd op een prachtige paarden accommodatie. Onze kracht zit in het inzetten van bewezen effectieve ervaringsgerichte werkvormen.

Lees meer

Wat doen wij

Therapie

Therapie

Centrum Buitengewoon biedt laagdrempelige hulpverlening zonder wachtlijsten, en met een stevige wetenschappelijke basis.  Wij geloven in persoonlijke, oplossingsgerichte en doelgerichte hulpverlening. Met vrijwel iedere hulpvraag kunnen we direct aan de slag

Opleiding

Opleiding

Centrum Buitengewoon wil het werkveld professionaliseren. Zeker in de hulpverlening met paarden is er behoefte aan gedegen onderzoek en onderwijs. Centrum Buitengewoon wil hieraan bijdragen door het ontwikkelen van opleidingen voor zorgprofessionals.

Onderzoek

Onderzoek

Centrum Buitengewoon vindt het belangrijk dat hulpverlening zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Daarom doen we momenteel onderzoek naar de meerwaarde die paarden kunnen hebben binnen een EMDR traject.
Ook gaan we in 2021 van start met onderzoek naar het verbeteren van de zorg aan mensen met hele therapieresistente traumaklachten.

Wat bieden wij

Back To Top