skip to Main Content

Tarieven

Tarieven bij zelf betalen
De tarieven bij zelf betalen zijn op aanvraag beschikbaar. Zelf betaal tarieven zijn enkel mogelijk indien er sprake is van onverzekerde zorg. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op

Vergoedingen

Volwassenen

Vergoedingen mogelijk: hoogte hangt af van je polis
Voor volwassenen is er de mogelijkheid om een gedeeltelijke of volledige vergoeding te krijgen vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Voorwaarde is dat er sprake is van een geldige verwijsbrief, en dat wij een diagnose stellen die voor vergoeding in aanmerking komt. Hoogte van de vergoeding hangt af van je polis (restitutie- of naturapolis). We hanteren de vanuit de NZA wettelijk vastgestelde tarieven. Naast je wettelijke eigen risico geldt er bij een naturapolis een eigen bijdrage. Dit zijn 2 verschillende zaken.

Informatiedocumenten:

  • Via deze link vind je ons document met uitgebreide informatie over vergoedingsmogelijkheden. Je vindt daarin ook een overzicht met de restitutiepolissen in 2023, en andere relevante zaken om rekening mee te houden. Lees dit a.u.b. goed door, en neem zo nodig daarna contact met ons op.
  • Via deze link kom je bij een overzicht van de meest voorkomende prestatiecodes, welke de zorgverzekeraar ook vraagt om te bepalen op welke vergoeding je recht hebt. Ook vind je op pagina 2 en 3 een aantal voorbeeld berekeningen, met daarbij de eigen bijdrage die van toepassing kan zijn in een aantal scenario’s. Uiteraard geldt deze eigen bijdrage alleen wanneer je een naturapolis hebt.

Stappenplan om je vergoeding helder te krijgen
Bovenstaande bestanden zijn vrij uitgebreid, en de stof is ingewikkeld. Daarom kort op een rij welke stappen je kunt zetten om uit te zoeken wat je vergoed krijgt:

  1. Zoek uit welke polis je hebt (naam verzekeraar en polis).
  2. Zoek op in het overzicht restitutiepolissen (tabel op pagina 2 bovenaan), of je polis een restitutiepolis betreft. Of vraag dit na bij je zorgverzekeraar.
  3. Vraag na of er sprake is van een machtigingsvereiste, bij ongecontracteerde GGZ.
  4. Betreft jouw polis een naturapolis: vraag na welk percentage je vergoed krijgt bij ongecontracteerde GGZ. Hou daarvoor de prestatiecodes bij de hand (pagina 1).
  5. Je zorgverzekeraar noemt waarschijnlijk per prestatiecode een bedrag: daarmee kan je zelf uitrekenen welk percentage dit betreft van het NZA tarief in de tabel. Dat is normaal gesproken voor elke prestatiecode hetzelfde percentage.
  6. Trek het percentage dat je vergoed krijgt van 100% af, dan weet je je eigen bijdrage (vaak 25% of 35%).
  7. Met dit percentage zoek je via de voorbeeld berekeningen (pagina 2 en 3) op, welke eigen bijdrage hierbij hoort in de verschillende scenario’s.
  8. Bij vragen: bel met ons algemene nummer, of mail op info@centrumbuitengewoon.nl. Bel of mail graag met gerichte vragen, en na zelf eerst onderzoek te hebben gedaan.

Tussentijds wijzigen van verzekering
Veel mensen hebben tegenwoordig een naturapolis, wat betekent dat ze onze (ongecontracteerde) zorg niet volledig vergoed krijgen. In sommige gevallen is het mogelijk gedurende het jaar van zorgverzekering te wisselen. Wanneer je als medeverzekerde op de polis staat, en iemand anders (bijvoorbeeld je partner of ouder) is hoofdverzekerde, dan kan dit wel. De hoofdcontractant kan jou dan uitschrijven, wanneer jij een andere zorgverzekering afsluit. Zie ook artikel 7 lid 2 via deze link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2023-01-01. Ook kan je in sommige gevallen wisselen van zorgverzekering wanneer je een nieuwe baan hebt en je collectiviteit wijzigt.
Uiteraard kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid en reikwijdte van deze informatie: vraag dit altijd na bij je zorgverzekeraar. 

Mededeling Stad Holland/ DSW
DSW heeft vragen gesteld over de zorg van Centrum Buitengewoon. Centrum Buitengewoon is daarom momenteel met DSW (en Stad Holland) in gesprek. Alhoewel wij daar niet van uit gaan, is er een kans dat DSW concludeert dat zij de zorg niet vergoedt. Om onzekerheid voor cliënten en voor onszelf te voorkomen, kiezen wij er voor om op dit moment geen DSW- of Stad Holland-verzekerden in zorg te nemen. Zodra de onduidelijkheid is weggenomen, zullen wij ons beleid zo mogelijk/nodig heroverwegen.

No show tarief
Komt een afmelding korter dan twee werkdagen van te voren zonder acute overmacht situatie, dan sturen wij een no show rekening van 100 euro per ingeplande sessie van 75 minuten. Gaat het om een kortere of langere sessie dan berekenen we het no show tarief naar rato.
Wanneer je niet aanwezig bent bij een ingeplande sessie zonder geldige afmelding, dan sturen wij een no show rekening van 150 euro per ingeplande sessie.
De no show rekening kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar (dit betreft geen zorg).

Verwijsbrief
Wij zijn aangesloten bij ZorgDomein. De verwijzer kan hier digitaal de verwijsbrief insturen op naam van Centrum Buitengewoon. Mailen mag ook naar info@centrumbuitengewoon.nl. Klik hier voor meer informatie over aanmelden en de eisen waar de verwijzing aan moet voldoen.

Jeugd

Voor diverse gemeenten is er mogelijkheid tot vergoeding, via een verwijzing van de huisarts of het CJG.
Voor de regio IJsselland mag de verwijzing naar Charlotte Kikkert van Praktijk Papillon in Kampen.
Dit zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Voor de regio Midden IJssel Oost Veluwe mag de verwijzing naar Annelies Boers van Veerkracht Psychologie in Wapenveld.
Dit gaat om de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Aanmeldingen van jongeren lopen, net als informatie aanvragen, via de praktijk van Annelies Boers. Zie daarvoor de website van http://www.veerkrachtpsychologie.nl.

Werkwijze Centrum Buitengewoon

De werkwijze van Centrum Buitengewoon vind je hier: Werkwijze CBG.

Back To Top