skip to Main Content

Tarieven

Tarieven bij zelf betalen
De tarieven bij zelf betalen zijn op aanvraag beschikbaar. Zelf betaal tarieven zijn enkel mogelijk indien er sprake is van onverzekerde zorg. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op

Voor zowel jeugdigen als volwassenen zijn er in de meeste gevallen mogelijkheden tot vergoeding.

Vergoedingen

Volwassenen

Vergoedingen mogelijk
Voor volwassenen is er de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Dit kan zowel voor de Basis GGZ (kortdurende trajecten, voor enkelvoudige hulpvragen) als voor de Specialistische GGZ (langdurige trajecten, voor complexe problematiek). Voor beide opties geldt dat je meestal zelf een factuur krijgt om bij de verzekeraar in te dienen, omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars. Je dient zelf het bedrag aan ons over te maken. Wanneer je de factuur bij ontvangst direct indient bij je zorgverzekeraar heb je het bedrag over het algemeen op tijd op je rekening staan zodat je binnen de betaaltermijn aan ons kunt betalen.
Uitzondering op deze werkwijze zijn Achmea en VGZ, en bijbehorende labels. Met die verzekeraars hebben wij een betaalovereenkomst, waardoor we rechtstreeks bij ze kunnen declareren. Mocht je een naturapolis hebben en een eigen bijdrage moeten betalen, dan krijg je daar wel apart een factuur van.

Hoogte vergoeding hangt af van je polis
We hanteren de vanuit de NZA wettelijk vastgestelde tarieven.  Met een verwijsbrief van je huisarts of huidige behandelaar voor de Generalistische Basis of Specialistische GGZ en wanneer wij een diagnose stellen die voor vergoeding in aanmerking komt, kun je een behandeling deels of volledig vergoed te krijgen. Bij een restitutiepolis krijg je 100% vergoed (na eventuele aftrek van het verplichte eigen risico). Bij een natura of gemengde polis is dat een kleiner percentage. Soms geldt er een machtigingsvereiste (ook wel akkoordverklaring of goedkeuring) voor ongecontracteerde GGZ. Vraag daar altijd naar bij je zorgverzekeraar.

Om globaal een beeld te geven: een halve dag dagbehandeling kost rond de €500,- en een volle dag rond de €1000,-. Mocht je een naturapolis hebben dan kan je a.d.h.v. die tarieven uitrekenen wat ongeveer je eigen bijdrage zal worden. Een intake van een dagdeel (inclusief telefonische screening en aanverwante indirecte tijd) kost ongeveer €700,-. Dit is afhankelijk van bij wie de intake plaatsvindt en hoe lang e.e.a. in beslag neemt. Nogmaals: dit is bedoeld om een globaal beeld te geven. Mocht je dit wat preciezer willen uitrekenen dan kan je dit doen aan de hand van de deze tarievenzoeker van het NZA. Echter geldt altijd dat de tarieven afhangen van welke prestaties er ingezet gaan worden, en dat kunnen we niet van tevoren voorspellen.

Overzicht restitutiepolissen 2023 staat online!
Het overzicht van de restitutiepolissen is te vinden via: Overzicht restitutiepolissen 2023. Neem bij vragen gerust contact met ons op.
Om niet voor verrassingen te komen te staan, raden wij je aan de zorgverzekeraar van jouw keuze ook altijd zelf te raadplegen. Vraag specifiek op welke vergoeding je recht hebt bij ongecontracteerde GGZ, en of een machtiging vooraf nodig is.

Mededeling Stad Holland/ DSW
DSW heeft vragen gesteld over de zorg van Centrum Buitengewoon. Centrum Buitengewoon is daarom momenteel met DSW (en Stad Holland) in gesprek. Alhoewel wij daar niet van uit gaan, is er een kans dat DSW concludeert dat zij de zorg niet vergoedt. Om onzekerheid voor cliënten en voor onszelf te voorkomen, kiezen wij er voor om op dit moment geen DSW- of Stad Holland-verzekerden in zorg te nemen. Zodra de onduidelijkheid is weggenomen, zullen wij ons beleid zo mogelijk/nodig heroverwegen.

No Show tarief
Komt een afmelding korter dan twee werkdagen van te voren zonder acute overmacht situatie, dan sturen wij een no show rekening van 100 euro per ingeplande sessie van 75 minuten. Gaat het om een kortere of langere sessie dan berekenen we het no show tarief naar rato.
Wanneer je niet aanwezig bent bij een ingeplande sessie zonder geldige afmelding, dan sturen wij een no show rekening van 150 euro per ingeplande sessie.
De no show rekening kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar (betreft geen zorg).

Verwijsbrief
Wij zijn aangesloten bij ZorgDomein. De verwijzer kan hier digitaal de verwijsbrief insturen op naam van Centrum Buitengewoon. Mailen mag ook naar info@centrumbuitengewoon.nl. Voor een aanmelding dient altijd, naast de verwijzing, ook de aanmelding via de website te worden gedaan.

Het is belangrijk dat je verwijsbrief voldoet aan de eisen gesteld door de NZa. Enkel complete verwijsbrieven kunnen in behandeling worden genomen. Een verwijzing mag komen van de huisarts (initiële verwijzing) of van een huidige behandelaar (doorverwijzing).
Een complete verwijsbrief bevat minimaal de volgende gegevens:

  • NAW gegevens, BSN en geboortedatum van cliënt
  • Actueel telefoonnummer en mailadres van cliënt
  • Datum verwijzing (niet ouder dan een half jaar)
  • Verwijzing naar SGGZ (complexe problematiek) of BGGZ (enkelvoudig trauma)
  • (Vermoeden van) een DSM classificatie
  • Naam, functie en persoonlijke AGB-code van verwijzer (dus niet die van de praktijk)
  • Handtekening van de verwijzer en/of stempel van de praktijk

Het liefst bevat je verwijzing ook relevante inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over huidige of eerdere behandeling en het verloop daarvan. Deze informatie mag ook los van de verwijzing (later) worden aangeleverd.

Jeugd

Voor diverse gemeenten is er mogelijkheid tot vergoeding, via een verwijzing van de huisarts of het CJG.
Voor de regio IJsselland mag de verwijzing naar Charlotte Kikkert van Praktijk Papillon in Kampen.
Dit zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Voor de regio Midden IJssel Oost Veluwe mag de verwijzing naar Annelies Boers van Veerkracht Psychologie in Wapenveld.
Dit gaat om de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Aanmeldingen van jongeren lopen, net als informatie aanvragen, via de praktijk van Annelies Boers. Zie daarvoor de website van http://www.veerkrachtpsychologie.nl.

Werkwijze Centrum Buitengewoon

De werkwijze van Centrum Buitengewoon vind je hier: Werkwijze CBG.

Back To Top