skip to Main Content

Wat bieden wij

Niemand is hetzelfde. Wat bij de een helpt, helpt bij de ander niet. En zo werkt het ook met behandeling. Daarom zijn er verschillende soorten behandeling, die wij aanbieden vanuit verschillende zorgpaden. Wij kijken hier niet naar vanuit een diagnose, maar vanuit wie jij bent als persoon: met je klachten en patronen, je hulpvraag, je sterke en minder sterke kanten en alles dat bij jou hoort. Vanuit dat totaalplaatje bepalen we welk type behandeling daar op dat moment het beste bij aansluit. Omdat je je onderweg ontwikkelt, verandert de behandeling mee. Soms is bijvoorbeeld traumabehandeling een tijdje passend, daarna juist een oplossingsgerichte insteek. Onderweg nemen we de afslagen die nodig zijn om bij jouw bestemming te komen.

Wij zijn vanuit Centrum Buitengewoon vooral gespecialiseerd in klachtgerichte behandeling van complexe traumaklachten, die voortkomen uit duidelijk aanwijsbare negatieve levenservaringen. We noemen dit ook wel kerngebeurtenissen. Mensen die daar last van hebben, kunnen vaak goed aanwijzen welke momenten er voor hen uitspringen, omdat deze zich in het dagelijks leven of in hun nachtmerries het meest aan ze opdringen. Vaak is er dan sprake van de diagnose PTSS, of een andere traumagerelateerde stoornis. Dit type behandeling leent zich goed voor een taakgerichte multidisciplinaire aanpak: een ander aspect waar onze deskundigheid ligt. Elk teamlid kan rechtstreeks met zijn/ haar unieke gereedschap met jou aan de slag om de meest nare gebeurtenissen te verwerken. Dat kan intensief (dagbehandeling) of in reguliere sessies.

In mindere mate bieden we persoonsgerichte behandeling aan mensen die last hebben van de gevolgen van langduriger hechtingstrauma, waarbij vooral kernthema’s en kerngedrag op de voorgrond staan. De oorzaak ligt dan vaak in diffuser trauma dat zich herhaald heeft over een langere periode. Vaak springen er dan geen momenten duidelijk uit, maar lopen wel bepaalde thema’s als een rode draad door je leven.

Ook behandelen we de gevolgschade van trauma, en andere internaliserende problemen.

Klik hieronder om meer te weten te komen over onze Buitengewone zorgpaden.

Therapie

Opleiding

Opleiding

Centrum Buitengewoon wil het werkveld professionaliseren. Zeker in de hulpverlening met paarden is er behoefte aan gedegen onderzoek en onderwijs. Centrum Buitengewoon wil hieraan bijdragen door het ontwikkelen van opleidingen voor zorgprofessionals. En daarvoor bieden we op dit moment een kennismakingsworkhop EMDR met behulp van Paarden.

Lees meer

Onderzoek

Centrum Buitengewoon vindt het belangrijk dat hulpverlening zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Daarom doen we momenteel onderzoek naar de meerwaarde die paarden kunnen hebben binnen traumabehandeling. Ook starten we binnenkort met onderzoek om de hele therapieresistente traumaklachten beter te begrijpen en te behandelen.

Onderzoek
Back To Top