skip to Main Content

Voor wie

Vanuit ons traumacentrum behandelen we mensen met trauma in brede zin. Wel maken we een onderscheid naar het type trauma en type klachten dat mensen hebben.
In algemene zin nemen we mensen in behandeling die last hebben van:

 • trauma’s die zich in het dagelijks leven steeds weer ongewenst opdringen (we noemen dat ook wel intrusies)
 • hechtingstrauma waarbij kerngebeurtenissen op de voorgrond staan
 • andere negatieve levenservaringen die een aansturende werking hebben op de huidige klachten
 • in mindere mate: hechtingstrauma waarbij kernthema’s en kerngedrag vooral op de voorgrond staan
 • in beperkte mate: zogenaamde ‘gevolgschade’ van trauma, zoals somberheid of depressieve klachten, angsten of een laag zelfbeeld

We zullen hieronder uitleggen hoe we onderscheiden of er indicatie is voor dagbehandeling of voor reguliere behandeling.

Intensieve dagbehandeling (multidisciplinair)
Onze intensieve dagbehandeling bij meerdere therapeuten (multidisciplinair) is vooral passend voor mensen die in het dagelijks leven last hebben van duidelijk herkenbare kerngebeurtenissen. Deze mensen kunnen vaak duidelijk aanwijzen welke momenten er voor hen uitspringen, omdat deze zich in het dagelijks leven of in hun nachtmerries het meest aan ze opdringen. Dat is vaak bij PTSS het geval, maar zeker niet alleen maar. Omdat er in dit geval een duidelijke lijst op te stellen is met gebeurtenissen die de klachten het meest aansturen, is het vaak passend om de behandeling met een breder team te doen. Iedereen kan zich dan met zijn eigen gereedschap op het verwerken van dezelfde herinneringen richten, zodat de behandeling effectief en doelmatig is.

Reguliere behandeling (monodisciplinair)
Intensieve dagbehandeling is minder passend wanneer niet zozeer kerngebeurtenissen op de voorgrond staan maar meer kernthema’s en kerngedrag. Daarmee bedoelen we: hardnekkige patronen in denken, voelen en doen die wel veroorzaakt lijken te worden door trauma, maar dat trauma heeft zich zo vaak herhaald dat er eigenlijk geen momenten echt uit springen. Vaak zien we dit bij langdurig hechtingstrauma, waarbij hetzelfde thema over de hele jeugd een rol speelde. De hele jeugd was datgene er niet dat je nodig had, of was er juist iets wél wat er niet had mogen zijn. De schade die dit aanricht uit zich vaak meer in de conclusies die mensen over zichzelf, de ander en de wereld zijn gaan trekken. Dit zit als het ware in elke vezel van het lijf, en stuurt op die manier emoties en gedrag aan zonder dat er persé duidelijke herinneringen in het bewuste zitten. Of: de herinnering die zich opdringt is elke keer een andere.
In die gevallen zien we vaak dat intensieve dagbehandeling minder passend is, omdat de overdraagbaarheid van de ene naar de andere therapeut veel beperkter is. Je hebt dan vaak meer belang bij 1 of 2 vaste therapeuten die met jou de aangrijpingspunten en werkwijze goed afstemmen. Ook is het belang van oefenen met je patronen in het dagelijks leven veel groter, en ligt het zwaartepunt meer daarop dan op het intensief bewerken van nare herinneringen.
Het kan zijn dat we dan uitkomen op een indicatie voor reguliere behandeling bij 1 therapeut (monodisciplinair, bijvoorbeeld 1 sessie per week).
We zoeken dat graag samen met je uit in de intake. Ook kan dit gedurende de behandeling wijzigen.

Jongeren en volwassenen
Binnen Centrum Buitengewoon behandelen we zowel jongeren als volwassenen. Aanmeldingen van jongeren lopen via de praktijk van Annelies Boers, zie daarvoor de website van http://www.veerkrachtpsychologie.nl.

Andere problematiek
We nemen momenteel, naast mensen met traumaklachten, ook aanmeldingen aan voor diverse behandelvormen, zoals:

 • Angstklachten
 • Dwangklachten
 • Stemmingsklachten
 • Stress- en overbelastingsklachten
 • Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)
 • Slaapproblemen
 • Lage zelfwaardering
 • Relatieproblemen/ systeemtherapie
 • Zingevingsvraagstukken

Wat bieden wij

Back To Top