skip to Main Content

Wachttijden

Goed nieuws! Onze wachtlijst is weer open voor nieuwe aanmeldingen. Een indicatie van de wachttijd tot start behandeling is 2 tot 6 maanden. De intake kunnen we vaak wel binnen enkele weken plannen. 

Een indicatie van de wachttijd is 2 tot 6 maanden. Na je aanmelding volgt binnen een paar weken een (korte) telefonische screening, en meestal kunnen we ook de intake relatief snel plannen.
De aanmelding gebeurt altijd via de website (knop ‘meld je aan’); een verwijsbrief alleen is dus geen aanmelding! Bij aanmelding heeft de voorkeur dat de verwijzing direct als bijlage wordt toegevoegd, lukt dit niet dan kan je deze z.s.m. daarna nasturen. Dit kan door uploaden via je portal, mailen naar info@centrumbuitengewoon.nl of je verwijzer laten versturen via zorgdomein.
Wanneer je je aanmeldt voor dagbehandeling dan is het handig te weten dat we momenteel meestal starten met een halve dag per week, om eventueel later (als dat passend blijkt en er is ruimte voor) op te schalen naar een hele dag per week.

 

Het is belangrijk dat je verwijsbrief voldoet aan de eisen gesteld door de NZa. Enkel complete verwijsbrieven kunnen in behandeling worden genomen. Een verwijzing mag komen van de huisarts (initiële verwijzing) of van een huidige behandelaar (doorverwijzing).
Een complete verwijsbrief bevat minimaal de volgende gegevens:

  • NAW gegevens, BSN en geboortedatum van cliënt
  • Actueel telefoonnummer en mailadres van cliënt
  • Datum verwijzing (niet ouder dan een half jaar)
  • Verwijzing naar SGGZ (complexe problematiek) of BGGZ (enkelvoudig trauma)
  • (Vermoeden van) een DSM classificatie
  • Naam, functie en persoonlijke AGB-code van verwijzer (dus niet die van de praktijk)
  • Handtekening van de verwijzer en/of stempel van de praktijk

Het liefst bevat je verwijzing ook relevante inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over huidige of eerdere behandeling en het verloop daarvan. Deze informatie mag ook los van de verwijzing (later) worden aangeleverd.

Back To Top