skip to Main Content

Wachttijden

19-3-’24 aanmelding open! 
Per vandaag zijn we weer open voor aanmelding. De huidige wachttijd vanaf (complete) aanmelding tot aan eerste intake is momenteel enkele weken.
De intakefase zelf is maatwerk, dus het verschilt per persoon hoeveel tijd er zit tussen eerste intake en adviesgesprek (doorspreken van behandeladvies). Soms is na de eerste intake nog een verlengde intake nodig om wat verder op bepaalde onderwerpen in te gaan, of is afstemming nodig met een eerdere behandelaar om tot een zorgvuldig advies te kunnen komen.
De wachttijd vanaf (complete) aanmelding tot behandeling is gemiddeld ongeveer 5 maanden, voor persoonsgerichte behandeling is de wachttijd langer (gemiddeld 7 maanden).

Let op: De aanmelding gebeurt altijd via de website (knop ‘meld je aan’); het sturen van een verwijsbrief alleen is dus geen aanmelding. De verwijzing zelf ontvangen we het liefst direct bij de aanmelding of via zorgdomein. Wanneer dit niet lukt heeft een beveiligde mail de voorkeur, via info@centrumbuitengewoon.nl. Eventueel is verzenden via post ook mogelijk.

Het is belangrijk dat je verwijsbrief voldoet aan de eisen gesteld door de NZa. Enkel complete verwijsbrieven kunnen in behandeling worden genomen. Een verwijzing mag komen van de huisarts (initiële verwijzing) of van een huidige behandelaar (doorverwijzing). Het liefst bevat je verwijzing ook relevante inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over huidige of eerdere behandeling en het verloop daarvan. Deze informatie mag ook los van de verwijzing (later) worden aangeleverd. Na goedkeuring van je aanmelding kan je zelf deze informatie uploaden in je dossier (online portaal).

Een complete verwijsbrief bevat minimaal de volgende gegevens:

  • NAW gegevens, BSN en geboortedatum van cliënt
  • Datum verwijzing (op datum aanmelding niet ouder dan 9 maanden)
  • Verwijzing geadresseerd aan CBG
  • Verwijzing naar SGGZ (complexe problematiek) of BGGZ (eenvoudiger problematiek)
  • (Vermoeden van) een DSM classificatie
  • Naam, functie, e-mailadres en persoonlijke AGB-code van verwijzer (dus geen AGB-code praktijk/ instelling)
  • Voorkeurskanaal voor communicatie met verwijzer. Indien dit zorgmail EDIFACT betreft (eindigend op lifeline.nl): dit mailadres vermelden
Back To Top