skip to Main Content

Wachttijden

Aanmeldstop per 22 januari 2024!
Helaas hebben wij vanwege de vele aanmeldingen moeten besluiten een aanmeldstop in te voeren. Op dit moment is het dan ook niet mogelijk je aan te melden bij ons. Helaas kunnen we geen uitzonderingen hierop maken, dus het is niet zinvol ons daarover te benaderen. Begin maart bekijken we opnieuw of de aanmeldstop kan worden opgeheven: neem dan gerust contact met ons op.

————————————————————————————————

Let op: De aanmelding gebeurt altijd via de website (knop ‘meld je aan’); het sturen van een verwijsbrief alleen is dus geen aanmelding. De verwijzing zelf ontvangen we het liefst direct bij de aanmelding of via zorgdomein. Wanneer dit niet lukt heeft een beveiligde mail de voorkeur, via info@centrumbuitengewoon.nl. Eventueel is verzenden via post ook mogelijk.

Het is belangrijk dat je verwijsbrief voldoet aan de eisen gesteld door de NZa. Enkel complete verwijsbrieven kunnen in behandeling worden genomen. Een verwijzing mag komen van de huisarts (initiële verwijzing) of van een huidige behandelaar (doorverwijzing). Het liefst bevat je verwijzing ook relevante inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over huidige of eerdere behandeling en het verloop daarvan. Deze informatie mag ook los van de verwijzing (later) worden aangeleverd. Na goedkeuring van je aanmelding kan je zelf deze informatie uploaden in je dossier (online portaal).

Een complete verwijsbrief bevat minimaal de volgende gegevens:

  • NAW gegevens, BSN en geboortedatum van cliënt
  • Datum verwijzing (op datum aanmelding niet ouder dan 9 maanden)
  • Verwijzing geadresseerd aan CBG
  • Verwijzing naar SGGZ (complexe problematiek) of BGGZ (eenvoudiger problematiek)
  • (Vermoeden van) een DSM classificatie
  • Naam, functie, e-mailadres en persoonlijke AGB-code van verwijzer (dus geen AGB-code praktijk/ instelling)
  • Voorkeurskanaal voor communicatie met verwijzer. Indien dit zorgmail EDIFACT betreft (eindigend op lifeline.nl): dit mailadres vermelden
Back To Top