skip to Main Content

Wachttijden

Goed nieuws! Onze wachtlijst is weer open voor nieuwe aanmeldingen. 

Een indicatie van de wachttijd tot behandeling is 1 tot 3 maanden. De intake kunnen we vaak al binnen enkele weken plannen.
De aanmelding gebeurt altijd via de website (knop ‘meld je aan’); het sturen van een verwijsbrief alleen is dus geen aanmelding.
Bij aanmelding heeft de voorkeur dat de verwijzing direct als bijlage wordt toegevoegd. Lukt dit niet dan kan je deze z.s.m. daarna zelf toevoegen aan je dossier, of nasturen (via zorgdomein of info@centrumbuitengewoon.nl).
Mocht je verwijzing eerder al verzonden zijn via een ander kanaal: vermeld dit dan graag op het aanmeldformulier, zodat we je deze vlot aan het juiste dossier kunnen koppelen.

Wanneer je je aanmeldt voor dagbehandeling dan is het handig te weten dat we momenteel meestal starten met een halve dag per week, om eventueel later (als dat passend blijkt en er is ruimte voor) op te schalen naar een hele dag per week.

 

Het is belangrijk dat je verwijsbrief voldoet aan de eisen gesteld door de NZa. Enkel complete verwijsbrieven kunnen in behandeling worden genomen. Een verwijzing mag komen van de huisarts (initiële verwijzing) of van een huidige behandelaar (doorverwijzing).
Een complete verwijsbrief bevat minimaal de volgende gegevens:

  • NAW gegevens, BSN en geboortedatum van cliënt
  • Datum verwijzing (op datum aanmelding niet ouder dan 9 maanden)
  • Verwijzing naar SGGZ (complexe problematiek) of BGGZ (enkelvoudig trauma)
  • (Vermoeden van) een DSM classificatie
  • Naam, functie, e-mailadres en persoonlijke AGB-code van verwijzer (alleen AGB-code praktijk is niet voldoende)
  • Voorkeurskanaal voor communicatie met verwijzer. Indien dit zorgmail EDIFACT betreft (eindigend op lifeline.nl): dit mailadres vermelden

Het liefst bevat je verwijzing ook relevante inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over huidige of eerdere behandeling en het verloop daarvan. Deze informatie mag ook los van de verwijzing (later) worden aangeleverd.

Back To Top