skip to Main Content

Traumabehandeling (EMDR)

Multidisciplinaire Intensieve Ambulante Traumabehandeling

Bij Centrum Buitengewoon geven we mensen met hardnekkige traumaklachten intensieve traumabehandeling in de vorm van dagbehandeling. Dit houdt in dat je 1 dag per week een volle dag hier bent, en zo veel sneller en effectiever je trauma’s kunt verwerken. Je krijgt elke dag dat je hier bent een programma aangeboden met zowel psychologische sessies (EMDR, Imaginaire exposure, Imaginaire rescripting) als sessies vanuit andere disciplines. Naast de psychologen staan ook de zeer ervaren vaktherapeuten (psychomotore-, beeldend- en dramatherapeuten) en complementaire disciplines klaar om jou optimaal verder te helpen je trauma’s achter je te laten. Ook kunnen we waar dat passend is sessies met de paarden toevoegen aan je programma.

Met ons multidisciplinaire team leveren we traumabehandeling met een stevige wetenschappelijke basis en de blik op vernieuwing. Wij staan voor betrokkenheid en doelgericht werken. Waar nodig denken we buiten de kaders en behandelen we voorbij de richtlijnen. We behandelen zowel jongeren als volwassenen met hardnekkige traumaklachten.

Waar andere traumacentra vaak vooral inzoomen op de behandeling van PTSS, zijn bij ons ook mensen welkom met hechtingstrauma, al dan niet in combinatie met PTSS. Daarbij is het voor ons geen probleem als er andere problemen spelen naast het trauma; zolang trauma een belangrijke rol speelt en behandeling hiervan is veilig genoeg in ambulante setting, gaan wij tot het uiterste om mensen hierin verder te helpen. Wij zien veel cliënten die bij andere instellingen zijn vastgelopen, of niet welkom zijn vanwege de bijkomende problemen. Wij starten met in de intake goed onderzoeken wat je nodig hebt, en nemen daarin ook mee wat je eerder al geprobeerd hebt en wat er wel en niet gewerkt heeft.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten binnen ons traumacentrum zijn:

  • Warme, toegankelijke en groene sfeer
  • Verbinding tussen reguliere en complementaire behandelmethoden
  • Kortdurend/ intensief waar mogelijk, langdurig/ extensief waar nodig
  • Uniform waar mogelijk, maatwerk waar nodig
  • Werken vanuit de kracht van beweging en beleving
  • Waar passend zetten wij binnen de bewezen effectieve werkvormen het buiten-zijn, onze dieren (paarden) en de natuur in
  • Zowel traumagerichte behandeling als (waar wenselijk) stabilisatie en behandeling van de ‘gevolgschade’
  • Onderzoek en innovatie voor behandeling van mensen met therapieresistente traumaklachten

We maken inhoudelijk binnen de dagbehandeling onderscheid tussen de PTSS behandeling (ITB), en de geïntegreerde traumabehandeling (GTB). Hieronder leggen we die begrippen uit. In beide gevallen volg je bovenstaand programma van een halve of hele dag per week.

GTB (geïntegreerde traumabehandeling): Je komt 1 dag in de week en krijgt dan 2 of 4 individuele sessies van 75 minuten traumabehandeling. Dit aanbod is gericht op mensen met trauma in brede zin. Bij sommige mensen is er sprake van PTSS maar is dit erg verweven met het hechtingstrauma waardoor het passend is dit geïntegreerd te behandelen. Bij anderen is er sprake van beschadigende gebeurtenissen waar men veel last van heeft, zonder dat dit valt onder de noemer PTSS. Bijvoorbeeld pestervaringen, psychische mishandeling of verwaarlozing. Ook kan het zijn dat er naast traumaklachten sprake is van ontwikkelingsproblematiek (bv ASS) waar we in de behandeling rekening mee moeten houden. In alle gevallen speelt trauma een grote rol in de klachten waarmee je je aanmeldt, en bestaat dan ook het grootste deel van de behandeling uit verwerkingsgerichte technieken. Dat kan zijn met EMDR of Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting, sensomotorische psychotherapie of andere therapievormen. Ook gevolgschade kan onderdeel zijn van je behandeling, waar dat passend is. Dat kan bijvoorbeeld een sterk negatief zelfbeeld zijn of andere hardnekkige patronen in denken, voelen en doen. Voor sommige mensen is het nodig om eerst (of tegelijkertijd) aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en zelfzorg, of het versterken van andere randvoorwaarden om traumabehandeling te kunnen doen. Ook dat kan aan bod komen in de GTB.

ITB (intensieve traumabehandeling): Je komt hierbij ook een halve of hele dag in de week en krijgt per dag 2 of 4 individuele sessies van 75 minuten traumabehandeling. Dit aanbod is primair gericht op mensen met PTSS, waarbij we rechtstreeks aan de slag gaan met verwerken van je trauma’s en daar waar mogelijk alle sessies aan besteden. Het kan zijn dat je daarnaast last hebt van andere problemen, maar wanneer je deelneemt aan de ITB is dat omdat we met elkaar besloten hebben dat indringende herinneringen aan je trauma’s zoveel lijdensdruk geven dat het verwerken van die trauma’s eerste prioriteit heeft. Het kan zijn je daarna bij ons in behandeling verder werkt aan de gevolgschade van je PTSS, of dat je in het GTB programma verder gaat met het verwerken van bijvoorbeeld hechtingstrauma. Ook kan het zijn dat je na een periode intensieve traumabehandeling bij ons, verder kunt bij je vaste behandelaar met datgene dat er nog over is.
Binnen ITB zal je dezelfde disciplines treffen als binnen de GTB, echter ligt de nadruk in de behandeling wel meer op de EMDR, Imaginaire Exposure, Exposure in vivo en Imaginaire Rescripting. Voor die behandelvormen is namelijk het meeste wetenschappelijk bewijs dat ze effectief zijn, daarom zullen we daar altijd eerst mee starten. Mocht dit niet voldoende werken (of wanneer dit in het verleden al is gebleken) dan schakelen we naar andere vormen van traumaconfrontatie waarvan we verwachten dat ze voor jou effectiever zijn. Dit doen we altijd op basis van het goed volgen van jouw proces, en in overleg met elkaar vaststellen waarom richtlijn behandeling niet goed werkt voor jou. Op basis daarvan bepalen we behandelbeleid dat is afgestemd op jouw persoonlijke behoeften, zodat ook jij optimaal kunt profiteren van traumabehandeling.

Therapeutenroulatie
Zowel in de GTB als de ITB zie je in principe per dag elke sessie een andere behandelaar. We werken met een zeer ervaren team met verschillende disciplines. Op deze manier kan je optimaal profiteren van de kracht van iedere behandelaar, en lukt het goed om samen de aandacht te richten op het belangrijkste doel: effectieve traumaconfrontatie. Uit veel onderzoek en ook onze eigen ervaring blijkt dat daardoor de traumabehandeling effectiever en efficiënter verloopt. Wij hebben als team elke dag overleg over ieders proces, en sturen bij waar dat nodig is. De rode draad van je behandeling stellen we vast aan het begin van je proces, en waar dat nodig is stellen we daarin onderweg steeds weer bij.

 

Back To Top