skip to Main Content

Traumabehandeling (EMDR)

Onverwerkt trauma kan ontstaan na een of meerdere heftige gebeurtenissen die niet goed verwekt worden. Dit kan bij een ongeval, geweldincident of seksueel misbruik. Je blijft last houden van de gevolgen van de gebeurtenis, zoals schrikreacties of vermijding door grote angst. Soms zijn de klachten meer algemeen, en merk je niet dat ze te maken hebben met wat je hebt meegemaakt. Je gedraagt je anders, reageert anders en voelt je niet goed. Er kan ook sprake zijn van herbelevingen of nachtmerries waarin je beangstigende beelden van de gebeurtenis ziet, of last hebt van angstige gedachtes die steeds opkomen. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen. EMDR is ook een effectieve behandelmethode wanneer je relatief wat kleinere beschadigende ervaringen hebt meegemaakt waarna je klachten hebt ontwikkeld. Dat kunnen bijvoorbeeld pestervaringen zijn, of iets dat onschuldig leek toen het gebeurde maar waardoor je je toch anders bent gaan voelen.

Eye Movement Desentization en Reprocessing (EMDR) is een snelle en effectieve manier om trauma te behandelen. Doordat je tegelijkertijd de nare herinnering in je hoofd moet nemen en een afleidende taak krijgt (zoals het volgen van snel heen en weer bewegende lampjes) verdwijnt de emotionele lading heel snel van de gebeurtenis. Een EMDR behandeling kan bij een eenmalig trauma heel snel gaan. Bij een complexer trauma zoals langdurig misbruik, duurt de behandeling vaak langer. Er is dan na de EMDR meestal nog iets van vervolgbehandeling nodig. Soms kan dat bij ons en soms verwijzen we je daarvoor door.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten binnen ons traumacentrum zijn:

  • Warme, toegankelijke en groene sfeer
  • Verbinding tussen reguliere en complementaire behandelmethoden
  • Kortdurend/ intensief waar mogelijk, langdurig/ extensief waar nodig
  • Uniform waar mogelijk, maatwerk waar nodig
  • Werken vanuit de kracht van beweging en beleving
  • Waar passend zetten wij het buiten-zijn, onze dieren (paarden) en de natuur in
  • Zowel traumagerichte behandeling als (waar wenselijk) stabilisatie en behandeling van de ‘gevolgschade’
  • Onderzoek en innovatie voor behandeling van mensen met therapieresistente traumaklachten

Multidisciplinaire Intensieve traumabehandeling

Centrum Buitengewoon geeft naast de normale wekelijkse sessies ook intensieve traumabehandeling. Dit houdt in dat je een paar dagen achter elkaar elke dag meerdere sessies traumabehandeling krijgt, en zo veel sneller je trauma’s kunt verwerken. Wanneer je van verder weg komt kunnen we je eventueel helpen om een overnachtingsplek in de buurt te vinden.

Traumabehandeling geven we sinds kort ook in multidisciplinaire context. Dit betekent dat je een programma aangeboden krijgt waarin je zowel psychologische sessies krijgt (EMDR, Imaginaire exposure, Imaginaire rescripting) als sessies vanuit andere disciplines. Zo bieden we PMT aan (gericht op bijvoorbeeld het uiten van je emoties of grenzen stellen), hypnotherapie (gericht op bijvoorbeeld verbeteren van slaap of nachtmerrie rescripting) en lichaamsgericht werkende therapie. Ook kunnen we waar dat wenselijk is enkele sessies met de paarden toevoegen aan je programma.

Dagbehandeling

Met ons multidisciplinaire team leveren we traumabehandeling met een stevige wetenschappelijke basis en de blik op vernieuwing. Wij staan voor betrokkenheid en doelgericht werken. Waar nodig denken we buiten de kaders en behandelen we voorbij de richtlijnen. We behandelen zowel kinderen en jongeren als volwassenen met traumaklachten. We richten ons vooral op de behandeling van PTSS, maar wanneer dat wenselijk is behandelen wij ook hechtingstrauma.
We starten in het voorjaar met dagbehandeling. Dit wordt een prachtig geïntegreerd programma voor intensieve ambulante traumabehandeling. Hieronder wat informatie over de 2 verschillende vormen van dagbehandeling die we aanbieden. We zijn inmiddels begonnen met een pilot in een klein groepje.

GTB (geïntegreerde traumabehandeling): Je komt 1 dag in de week en krijgt dan 4 individuele sessies van 75 minuten traumabehandeling, met aan het eind van de dag een ontspannen dagafsluiting met de groep (van ongeveer 4 mensen). Dit aanbod is gericht op mensen met trauma in brede zin. Bij sommige mensen is er sprake van PTSS maar is dit erg verweven met het hechtingstrauma waardoor het passend is dit geïntegreerd te behandelen. Bij anderen is er sprake van beschadigende gebeurtenissen waar men veel last van heeft, zonder dat dit valt onder de noemer PTSS. Bijvoorbeeld pestervaringen, psychische mishandeling of verwaarlozing. In alle gevallen speelt trauma een grote rol in de klachten waarmee je je aanmeldt, en bestaat dan ook het grootste deel van de behandeling uit traumaconfrontatie en daarmee verwerking. Dat kan zijn met EMDR of Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting, sensomotorische psychotherapie of andere therapievormen. Binnen de disciplines zoals PMT, beeldende therapie, dramatherapie en lichaamsgerichte therapie ga je op een ervaringsgerichte manier aan de slag met verwerking van je trauma.
Verder kan ook de gevolgschade van het trauma worden meegenomen in de behandeling, zoals bijvoorbeeld een sterk negatief zelfbeeld of andere hardnekkige patronen in denken, voelen en doen. Voor sommige mensen is het nodig om eerst (of tegelijkertijd) aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en zelfzorg, of het versterken van andere randvoorwaarden om traumabehandeling te kunnen doen. Ook dat kan aan bod komen in de GTB.

ITB (intensieve traumabehandeling): Je komt hierbij momenteel ook 1 dag in de week en krijgt per dag 4 individuele sessies van 75 minuten traumabehandeling, met aan het eind van de dag een dagafsluiting met de groep (van ongeveer 4 mensen). We gaan op termijn dit aanbod uitbreiden naar meerdere dagen per week, wellicht zal dit medio 2021 al kunnen. Dit aanbod is primair gericht op mensen met PTSS. Het kan zijn dat je daarnaast last hebt van andere problemen, maar wanneer je deelneemt aan de ITB is dat omdat we met elkaar besloten hebben dat indringende herinneringen aan je trauma’s zoveel lijdensdruk geven dat het verwerken van die trauma’s eerste prioriteit heeft. Het kan zijn je daarna bij ons in behandeling verder werkt aan de gevolgschade van je PTSS, of dat je in het GTB programma verder gaat met het verwerken van bijvoorbeeld hechtingstrauma. Ook kan het zijn dat je na een periode intensieve traumabehandeling bij ons, verder kunt bij je vaste behandelaar met datgene dat er nog over is.
Binnen ITB zal je dezelfde disciplines treffen als binnen de GTB, echter ligt de nadruk in de behandeling wel meer op de EMDR en Imaginaire Exposure. Voor die 2 behandelvormen is namelijk het meeste wetenschappelijk bewijs dat ze effectief zijn, daarom zullen we daar altijd eerst mee starten. Mocht dit niet voldoende werken (of wanneer dit in het verleden al is gebleken) dan schakelen we naar andere vormen van traumaconfrontatie waarvan we verwachten dat ze voor jou effectiever zijn. Dit doen we altijd op basis van het goed volgen van jouw proces, en in overleg met elkaar vaststellen waarom richtlijn behandeling niet goed werkt voor jou. Op basis daarvan bepalen we behandelbeleid dat is afgestemd op jouw persoonlijke behoeften, zodat ook jij optimaal kunt profiteren van traumabehandeling.

Zowel in de GTB als de ITB zie je in principe elke sessie een andere behandelaar. We werken met een zeer ervaren team met verschillende disciplines. Op deze manier kan je optimaal profiteren van de kracht van iedere behandelaar, en lukt het goed om samen de aandacht te richten op het belangrijkste doel: effectieve traumaconfrontatie. Uit veel onderzoek en ook onze eigen ervaring blijkt dat daardoor de traumabehandeling effectiever en efficiënter verloopt. Wij hebben als team elke dag overleg over ieders proces, en sturen bij waar dat nodig is. De rode draad van je behandeling stellen we vast aan het begin van je proces, en waar dat nodig is stellen we daarin bij.

Mensen die interesse hebben in de dagbehandeling kunnen zich alvast aanmelden via deze link. We houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen, en je wordt binnenkort uitgenodigd voor een intakegesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Vanwege de vele aanmeldingen van de afgelopen tijd hebben wij helaas moeten besluiten een aanmeldstop in te lassen voor alle behandelingen. We zijn momenteel bezig met het bij bouwen van nieuwe spreekruimtes, deze verwachten we komende zomer in gebruik te kunnen nemen zodat we dan weer nieuwe aanmeldingen kunnen verwerken. Stuur gerust een mailtje als je wilt weten wat de stand van zaken is, of houd de website in de gaten. 

Back To Top