skip to Main Content

Om ieders verblijf op de locatie van Centrum Buitengewoon prettig en veilig te laten verlopen hebben we huisregels opgesteld.
Deze zijn van toepassing op iedereen die op de locatie werkt en verblijft.

Algemene openingstijden en toegang
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Alleen tijdens openingstijden is het terrein op afspraak toegankelijk voor cliënten en bezoekers.

Feestdagen
De volgende feestdagen zijn wij altijd gesloten voor clienten en bezoekers:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Eerste en tweede pinksterdag
 • Hemelvaartsdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Eerste en tweede kerstdag

Toegankelijke ruimtes
Bezoekers en clienten is het alleen toegestaan gebruik te maken van de (aangegeven) algemene ruimtes. Spreekruimtes en secretariaat zijn alleen toegankelijk onder begeleiding van medewerkers.

Therapietijden
De gebruikelijke tijden voor therapiesessies binnen openingstijden zijn:

 1. 09.00u – 10.15u
 2. 10.30u – 11.45u
 3. 13.00u – 14.15u
 4. 14.30u – 15.45u
 5. 16.00u – 16.45u

In afstemming tussen behandelaar/ planning en cliënt kan soms van deze tijden worden afgeweken.

Roken
Roken is alleen buiten toegestaan op de aangewezen plek: bij de tuinbank met aanduiding ‘rookruimte’.
Roken is in alle gebouwen verboden.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de (regie)behandelaar. Honden dienen altijd aangelijnd te zijn.

Hulphonden
Gecertificeerde hulphonden zijn binnen Centrum Buitengewoon overal en altijd toegestaan, met uitzondering van de keuken.

Paarden van Centrum Buitengewoon
Het is niet toegestaan zonder begeleiding de leefruimte (paddock of box) van een paard in te gaan. Dit in verband met de veiligheid en verzekering.
De stalgang is wel toegestaan zolang daar geen therapiesessie gaande is.

Voeren van dieren
Het is niet toegestaan om de aanwezige dieren op het terrein van Centrum Buitengewoon zonder toestemming te voeren.

Alcoholgebruik
Alcohol gebruik door cliënten en bezoekers is binnen kantooruren niet toegestaan op de locatie van Centrum Buitengewoon.

Drugs
Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.

Respectvolle omgang
Wij gaan op een respectvolle wijze met elkaar om. Wij accepteren geen verbale of lichamelijke agressie, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.
Van diefstal, geweld en vernieling doen wij altijd aangifte bij de politie.

(Mobiel) telefoneren
Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan buiten de therapiesessies.

Maken van beeldopnamen
Bij Centrum Buitengewoon respecteren wij de privacy van eenieder. Daarom wordt iedereen verzocht zeer zorgvuldig met foto’s van cliënten en medewerkers om te gaan. Dit betekent in ieder geval dat eerst de uitdrukkelijke toestemming van de persoon van wie men de foto wil nemen, wordt gevraagd. Hetzelfde geldt voor andersoortige opnamen zoals die via video, geluidsopname, film, mobiele telefoon, webcam e.d.

Openbaarmaking van beeldopnamen
Gelet op de privacy van iedereen bij Centrum Buitengewoon, gebeurt verzending en/of publicatie van gemaakte beeldopnamen, op welke wijze dan ook, uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n). Wanneer je meewerkt aan een foto-, film- of televisieopname binnen de instelling bestemd voor publicatie of uitzending verzoeken wij je hierover vooraf contact op te nemen met de bestuurder.

Belangrijke andere reglementen
Er zijn verschillende reglementen binnen Centrum Buitengewoon die van belang zijn voor cliënten.
Een overzicht van deze documenten is te vinden op de website onder praktische zaken.

Back To Top