skip to Main Content

 

De cliëntenraad is er om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Centrum Buitengewoon te vertegenwoordigen. Er wordt vanuit de cliëntenraad meegedacht aan de voorgenomen besluiten, ontwikkelingen en beleid. De cliënten ervaren de gevolgen van de beslissingen die Centrum Buitengewoon neemt waarvoor het belangrijk is dat de cliënten mee kunnen denken en medezeggenschap hebben. De medezeggenschap van cliënten is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 en vormt de basis van de cliëntenraad. 

De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar.
Bij twee van de vier vergaderingen sluit ook een medewerker van Centrum Buitengewoon aan en
één keer per jaar sluit de bestuurder aan.
De cliëntenraad is te bereiken via het e-mailadres: clientenraad@centrumbuitengewoon.nl

Back To Top