skip to Main Content

COMET

Vat van zelfwaardering
Een andere methodiek waar wij mee werken voor het opbouwen van een positiever zelfbeeld is het Vat van Zelfwaardering. Meerdere behandelaren bij Buitengewoon zijn opgeleid in dit model. Dit is een psychologisch model voor gedragsverandering, dat je helpt om met meer aandacht te kijken naar wat goed gaat en daaraan te bouwen. Dit draagt bij aan meer tevredenheid met jezelf, waardoor het beter lukt om je leven richting te geven op een manier die past bij je innerlijke waarden. Het model gaat er vanuit dat het vermogen om je eigen problemen op te lossen afhankelijk is van de hoeveelheid zelfwaardering.
Deze behandelvorm is licht, constructief, toekomstgericht en concreet.
Het Vat van Zelfwaardering wordt onder andere succesvol ingezet voor het verbeteren van relaties, bijvoorbeeld met je partner en je kinderen. In het algemeen draagt een positievere relatie met jezelf bij aan constructiever omgang met stress en tegenslag en aan meer verbinding met mensen om je heen.

COMET
Competitive Memory Training (COMET) is een cognitief-gedragstherapeutische interventie die meestal als onderdeel van een bredere behandeling wordt uitgevoerd. De interventie richt zich op een negatief zelfbeeld. Iedereen heeft wel eens last van een somber moment, en minder vertrouwen in jezelf. Maar sommige mensen hebben vaak negatieve gedachtes over zichzelf hebt, zoals “Ik ben niet goed genoeg”, “Niemand vindt mij leuk” of “Ik ben ontzettend saai”. Dan spreken we van een negatief zelfbeeld. Je komt dan minder toe aan dingen die je graag wilt, het negatieve zelfbeeld staat je in de weg.

Een negatief zelfbeeld komt soms voor samen met andere problematiek, maar dat hoeft niet. Wel is een negatief zelfbeeld een risicofactor voor het ontwikkelen van angst of depressie. Daarom is het belangrijk er wat aan te doen.
Dit kan door middel van COMET. Je gaat actief aan de slag met praktische oefeningen en traint jezelf om een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. Je leert om naast het automatische negatieve beeld van jezelf, ook ruimte te maken voor de positieve kanten van jezelf, zodat deze meer gewicht in de schaal gaan leggen. Dit doe je met behulp van oefeningen die bedoeld zijn om de positieve informatie over jezelf meer naar voren te halen in je brein.
Back To Top